Olasılık Sorusu
Üçer kişilik üç aileden oluşan dokuz kişi üç odaya, herbirine üçer kişi olmak üzere, rastgele yerleştirileceklerdir.
Sadece bir ailenin bu odalardan birine aile olarak yerleşme olasılığı kaçtır?
Olasılık Sorusu
Üçer kişilik üç aileden oluşan dokuz kişi üç odaya, herbirine üçer kişi olmak üzere, rastgele yerleştirileceklerdir.
Sadece bir ailenin bu odalardan birine aile olarak yerleşme olasılığı kaçtır?